Zagospodarowanie Uzdrowiska Wapienne

Celem konkursu, zgodnie z założeniami organizatora, stało się znalezienie wspólnych, identyfikowalnych elementów architektonicznych oraz elementu informacji wizualnej, który odda charakter Uzdrowiska Wapienne. W ramach koncepcji zaprojektowano amfiteatr wraz ze sceną, tężnię, fontannę kaskadową oraz prac zabaw dla dzieci. Na szczycie góry Ferdel powstała inspirowana lokalną architekturą wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew. Dopełnieniem stały się elementy małej architektury: drogowskazy, deszczochrony, latarnie, odwołujące się do kształtu klejnotu, kryształu i okolicznych wzniesień.

Inwestycja: Zagospodarowanie Uzdrowiska Wapienne

Inwestor: Gmina Sękowa

Lokalizacja: Sękowa

Dane powierzchniowe: widownia amfiteatru:1250 m2, scena: 100 m2,tężnia solankowa: 30 m2, fontanna kaskadowa: 60 m2

Nagrody:  Koncepcja otrzymała wyróżnienie w konkursie za pomysł kształtu wieży, symbolikę ujętą w projekcie i ogólny charakter opracowania.

Najnowsze realizacje