Zagospodarowanie terenu Nad Popradem – Ogrody Sensoryczne z Pawilonem Muzycznym

Przedsięwzięcie obejmuje projekt zagospodarowania dwóch stref “Ogrodów sensorycznych” tzw. „ogrodów górnych” oraz „ogrodów dolnych”. Ogrody sensoryczne podzielone są strefowo na mniejsze ogrody tematyczne, połączone ze sobą ścieżkami spacerowymi, wzdłuż których rozmieszczone są ławki parkowe. Głównymi elementami tej części są strumyk, wieża widokowa, platforma widokowa, ogród Afrodyty, siłownia plenerowa. W ramach zamierzenia inwestycyjnego wykonany zostanie pawilon muzyczny – budynek użyteczności publicznej służący obsłudze kuracjuszy.

Inwestycja: zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie oraz projekt dalszego zagospodarowania terenów na wzgórzu przy „Ogrodach sensorycznych”
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Muszyna
Lokalizacja: Muszyna (woj. małopolskie)
Dane powierzchniowe: łączna powierzchnia terenu w granicach opracowania: 46401 m2
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy