Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej w założeniu ma za zadanie skupiać szereg funkcji o szeroko pojętym profilu kulturalnym i edukacyjnym. W budynku zaprojektowano pomieszczenia związane z funkcjonowaniem : centrum kultury, szkoły muzycznej, sali koncertowej, biblioteki/mediateki, świetlicy środowiskowej, izby regionalnej, części administracyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i sal warsztatowych. Inwestycja ma na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności Łącka.

Inwestycja: Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Inwestor: Gmina Łącko

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 2045 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 5752 m2, kubatura budynku: 26 468 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończono etap projektowy

Lokalizacja: Łącko (woj. małopolskie)

Najnowsze realizacje