Park Zakrzówek w Krakowie

Park Zakrzówek to obszar terenów zielonych położony w bezpośredniej bliskości historycznego centrum Krakowa (niecałe 2 km od Wawelu) z charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już, częściowo zalanego kamieniołomu wapienia. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o głębokości ponad 30m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają wyskość 30m ponad lustro wody). Z obszaru roztaczają się unikalne, malownicze panoramy Krakowa. Jest to miejsce występowania chronionych gatunków flory i fauny. Teren położony w granicach Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego od lat stanowi ulubione miejsce krakowian. W ramach projektu rewitalizacji zrealizowanego przez Pracownię Projektową F-11 pod kierownictwem prof. Marcina Furtaka na obszarze niemal 52 ha zaprojektowano budynki oraz infrastrukturę umożliwiające bezpieczne udostępnienie tej przestrzeni mieszkańcom miasta.

Inwestycja: Park Zakrzówek

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Dane powierzchniowe: obszar objęty opracowaniem: 52 ha, 5 budynków, 3 809 m2 powierzchni basenów pływających, 5 687 m2 pomostów pływających;

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: inwestycja zrealizowana

Najnowsze realizacje