Park Zakrzówek w Krakowie

Prezentujemy ostateczną wersję projektu koncepcyjnego zagospodarowania Parku Zakrzówek w Krakowie,
stworzonego w oparciu o wytyczne ideowe pochodzące z organizowanego wcześniej przez ZZM konkursu oraz wszelkie uwarunkowania prawno-terenowe miejsca. Obszar objęty opracowaniem obejmuje ok. 51 ha. W ramach terenu zaprojektowano m.in. kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe, trasy rowerowe, ścieżkę zdrowia, miejsca piknikowe oraz wybieg dla psów. W parku pojawią się także 1-piętrowe obiekty Centrum Sportów Wodnych (300m2 powierzchni zabudowy) Centrum Informacji Ekologicznej (200m2 pow. zabudowy) oraz niewielkie parterowe pawilony toalet, na sprzęt sportowy oraz obsługę parkingu (30-50m2 pow. zabudowy).
W budynku Centrum Sportów Wodnych swoją przestrzeń znajdą amatorzy nurkowania i kąpieli, natomiast w Centrum Informacji Ekologicznej będzie można dowiedzieć się o najrzadszych gatunkach flory i fauny występujących na obszarze Zakrzówka a także zobaczyć filmy i eksponaty przyrodnicze. Całość uzupełni wystawa fotografii związanej z Zakrzówkiem.
Obiekty utrzymano w konwencji architektury organicznej – architektury, która wchodząc w dialog z przyrodą rezygnuje z geometrii na rzecz miękkich, inspirowanych naturą kształtów. W przypadku uformowania Centrum Sportów Wodnych inspiracją stała się dodatkowo tektonika skały wapiennej, na której znajdzie się obiekt.
Najważniejsza dla całego parku jest jednak kwestia bezpieczeństwa odwiedzających i ochrony przyrody. Oba zagadnienia stanowiły podstawowe założenia projektowe. W parku pojawią się stosowne zabezpieczenia, nowe, energooszczędne oświetlenie a także sieć uniesionych względem terenu tras z punktami obserwacyjnymi. Koncepcja przewiduje zabezpieczenie wszystkich biologicznie cennych terenów i minimalizm lub brak ingerencji w środowisko. Opracowanie przygotował zespół Pracowni Projektowej F11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka.

Inwestycja: Park Zakrzówek

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Dane powierzchniowe: obszar objęty opracowaniem: 51 ha

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: inwestycja w trakcie realizacji

Najnowsze realizacje