2019

 1. NAGRODA WYDAWNICTWA PROJEKTANT w kategorii „Nowe obiekty” w konkursie Modernizacja Roku 2018 dla budynku Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie.
 2. NAGRODA WYDAWNICTWA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w konkursie Modernizacja Roku 2018 dla budynku Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie.

2017

 1. I MIEJSCE w konkursie na projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.
 2. II MIEJSCE w konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej w Gminie Kosakowo.
 3. III MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli
 4. WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa.
 5. WYRÓŻNIENIE w kategorii ‚Nowe obiekty w przestrzeni publicznej’ w konkursie Modernizacja Roku 2016 dla budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
 6. I MIEJSCE w kategorii „Obiekty edukacyjne”, w plebiscycie internetowym na najbardziej popularne modernizacje w Polsce w konkursie Modernizacja Roku 2016 dla budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
 7. NAGRODA miesięcznika „Materiały budowlane” w konkursie Modernizacja Roku 2016 dla budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej.

2016

 1. NAGRODA GŁÓWNA w konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolffa za kładkę dla pieszych w miejscowości Jawornik.
 2. NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO dla Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach.
 3. WYRÓŻNIENIE w konkursie Modernizacja Roku 2015 otrzymał budynek Centrum Kulturalno – Artystycznego w miejscowości Kozienice.
 4. WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie architektoniczno – urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół Nr 4 w Ząbkach.
 5. WYRÓŻNIENIE w konkursie na na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej Imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 6. II MIEJSCE w konkursie na opracowanie kompleksu oświatowo sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów.
 7. WYRÓŻNIENIE HONOROWE w konkursie na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku

2015

 1. NAGRODA ARCHI + SARP Kielce w konkursie na najlepszą architekturę województwa świętokrzyskiego 2014. Pracownia Projektowa F11 otrzymała nagrodę za budynek siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.

2014

 1. GŁÓWNA NAGRODA „ZŁOTY ŻURAW”  Najlepsze świętokrzyskie inwestycje. Nagrodę w kategorii Obiekty Użyteczności Publicznej przyznano Pracowni Projektowej F11 za Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach.
 2. III MIEJSCE w konkursie na Budowę Roku 2013 w kategorii obiekty drogowo – kolejowe, otrzymał most na rzece Wieprzówka w Andychowie.

2012

 1. I MIEJSCE w plebiscycie konkursu Modernizacja Roku, w kategorii użyteczność publiczna, otrzymała realizacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy przy ul. Zjednoczenia 60 w miejscowości Pawłowice.
 2. Modernizacja Roku 2012 – FINALISTA KONKURSU. Nagrodę przyznano za remont kładek nad rzeką Rabą w Damienicach i Majkowicach gm. Bochnia.
 3. Modernizacja Roku 2012 – Nagroda Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Za przystosowanie projektu budynku Urzędu Gminy Pawłowice do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.