2023

 1. TYTUŁ „WSPÓŁCZESNEJ IKONY PODKARPACIA” dla budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w plebiscycie Gazety Wyborczej.
 2. NAGRODA I TYTUŁ „BUDOWA XXI WIEKU” dla inwestycji Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce. Nagroda przyznana w 27 edycji konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku.
 3. NAGRODA I TYTUŁ „BUDOWA 2022 ROKU” dla inwestycji Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
 4. ZŁOTY KOMPAS 2023 wyróżnienie  w kategorii „rewitalizacja” w uznaniu dla projektu Wigencja realizowanego w duchu zrównoważonego budownictwa i wyznaczającego najlepsze standardy na polskim rynku inwestycji.
 5. HONOROWA ODZNAKA MINISTERIALNA  „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” przyznana prof. Marcinowi Furtakowi za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa.

2022

 1. MEDAL STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI  medal nadany prof. Marcinowi Furtakowi przez Prezydenta Polski. Wyróżnienie przyznawane na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie przyczynili się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczpospolitej.

2020

 1. BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI dla prof. Marcina Furtaka. Odznaczenie państwowe przyznane przez Prezydenta RP.
 2. HONORIS GRATIA wyróżnienie dla prof. Marcina Furtaka w uznaniu zasług dla stołecznego miasta Krakowa.

2019

 1. NAGRODA WYDAWNICTWA PROJEKTANT w kategorii „Nowe obiekty” w konkursie Modernizacja Roku 2018 dla budynku Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie.
 2. NAGRODA WYDAWNICTWA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w konkursie Modernizacja Roku 2018 dla budynku Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie.

2017

 1. I MIEJSCE w konkursie na projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.
 2. II MIEJSCE w konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej w Gminie Kosakowo.
 3. III MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli
 4. WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa.
 5. WYRÓŻNIENIE w kategorii ‚Nowe obiekty w przestrzeni publicznej’ w konkursie Modernizacja Roku 2016 dla budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
 6. I MIEJSCE w kategorii „Obiekty edukacyjne”, w plebiscycie internetowym na najbardziej popularne modernizacje w Polsce w konkursie Modernizacja Roku 2016 dla budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
 7. NAGRODA miesięcznika „Materiały budowlane” w konkursie Modernizacja Roku 2016 dla budynku Archiwum Politechniki Wrocławskiej.

2016

 1. NAGRODA GŁÓWNA w konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolffa za kładkę dla pieszych w miejscowości Jawornik.
 2. NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO dla Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach.
 3. WYRÓŻNIENIE w konkursie Modernizacja Roku 2015 otrzymał budynek Centrum Kulturalno – Artystycznego w miejscowości Kozienice.
 4. WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie architektoniczno – urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół Nr 4 w Ząbkach.
 5. WYRÓŻNIENIE w konkursie na na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej Imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 6. II MIEJSCE w konkursie na opracowanie kompleksu oświatowo sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów.
 7. WYRÓŻNIENIE HONOROWE w konkursie na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku

2015

 1. NAGRODA ARCHI + SARP Kielce w konkursie na najlepszą architekturę województwa świętokrzyskiego 2014. Pracownia Projektowa F11 otrzymała nagrodę za budynek siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.

2014

 1. GŁÓWNA NAGRODA „ZŁOTY ŻURAW”  Najlepsze świętokrzyskie inwestycje. Nagrodę w kategorii Obiekty Użyteczności Publicznej przyznano Pracowni Projektowej F11 za Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach.
 2. III MIEJSCE w konkursie na Budowę Roku 2013 w kategorii obiekty drogowo – kolejowe, otrzymał most na rzece Wieprzówka w Andychowie.

2012

 1. I MIEJSCE w plebiscycie konkursu Modernizacja Roku, w kategorii użyteczność publiczna, otrzymała realizacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy przy ul. Zjednoczenia 60 w miejscowości Pawłowice.
 2. Modernizacja Roku 2012 – FINALISTA KONKURSU. Nagrodę przyznano za remont kładek nad rzeką Rabą w Damienicach i Majkowicach gm. Bochnia.
 3. Modernizacja Roku 2012 – Nagroda Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Za przystosowanie projektu budynku Urzędu Gminy Pawłowice do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.