Opracowanie i wykonawstwo projektów

Oferujemy opracowanie oraz pełne wykonawstwo wielobranżowych projektów architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjno – technicznych dla przedsięwzięć takich jak:

 • projekty obiektów kubaturowych (obiekty mieszkaniowe, użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, domy jednorodzinne etc.)- ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych i pasywnych
 • projekty konstrukcyjne (konstrukcje żelbetowe, drewniane, stalowe, sprężone, zespolone)
 • projekty zagospodarowania i uzbrojenia terenu
 • projekty wnętrz
 • projekty terenów zielonych
 • projekty obiektów małej architektury
 • projekty instalacji i sieci
 • projekty obiektów ochrony środowiska
 • adaptacje projektów typowych
 • wykonanie inwentaryzacji istniejących budynków
 • projekty konserwatorskie
 • audyty energetyczne
 • analizy zużycia i zapotrzebowania na energię

Kompleksowa obsługa inwestycji

Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji poprzez:

 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie
 • inwestorstwo zastępcze
 • generalne realizatorstwo inwestycji
 • generalne wykonawstwo inwestycji
 • opracowywanie dokumentacji kosztorysowej
 • uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • tworzenie zapytań ofertowych
 • autoryzację i weryfikację projektów zagranicznych