Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie

Bryłę budynku kościoła zaprojektowano w formie symetrycznej, opartej na obrysie kołowym. Na elewacji, pomiędzy przeszkleniami wkomponowano pionowe płaty, w formie przypominającej liście. Liczba płatów (12) symbolicznie koresponduje z liczbą uczniów Jezusa (12 apostołów). Z kolei okładzina oraz pokrycie dachu z gontu drewnianego nawiązują do tradycyjnej okładziny sakralnej zabytkowego budynku kościoła na działce sąsiedniej. Sala obrzędowa nowego kościoła pomieści 700 wiernych. Projekt został opracowany pod nadzorem konserwatora zabytków.

Inwestycja: Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie

Lokalizacja: Bodzanów, powiat wielicki (małopolskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 6 842 m2, powierzchnia zabudowy: 595 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 778 m2, kubatura budynku: 6 042 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: w trakcie budowy

Najnowsze realizacje