Rewitalizacja Miejscowości Nowy Korczyn

W ramach inwestycji na Placu Rynkowym wykonano wiatę przystankową dla podróżnych oraz nowy budynek Punktu Informacji Turystycznej. Zaprojektowano nowe nawierzchnie, powstało wiele miejsc parkingowych, wymieniono oświetlenie uliczne na Rynku i przyległych mu ulicach. Przeprowadzono również renowację pomnika poświęconego poległym partyzantom. Zainstalowano nowe elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze i latarnie, nasadzono krzewy i kwiaty. Rewitalizacja objęła także nadrzecze Nidy, gdzie obok synagogi oczyszczono brzeg rzeki i wybudowano molo spacerowe, z przeznaczeniem na przystań kajakową oraz kąpielisko. Projekt obejmował również budowę i przebudowę infrastruktury zewnętrznej.

Inwestycja: Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn

Lokalizacja: Nowy Korczyn, województwo świętokrzyskie

Dane powierzchniowe: powierzchnia zakresu opracowania: 36 180 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Status: Inwestycja zrealizowana w 2014 r.