Modernizacja zabytkowych budynków fabryki Wigencja – nowa siedziba Teatru Pinokio

Kompleks fabryczny „Wigencja” Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana powstał w 1922 roku. Znajduje się na działce przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi i jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Projekt Pracowni F-11 obejmował m.in. przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku dawnej tkalni, remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku dawnej przędzalni mechanicznej oraz budowę łącznika pomiędzy nadbudową istniejącego budynku dawnej przędzalni mechanicznej, a istniejącym budynkiem dawnej tkalni. Po zakończeniu przebudowy zabytkowe budynki fabryki „Wigencja” staną się nową siedzibą Teatru Pinokio. Powstaną tutaj nowoczesne sale teatralne, przestronne foyer, pracownie twórcze, garderoby, sale edukacyjne oraz restauracja.

Inwestycja: Przebudowa kompleksu fabrycznego Wigencja na potrzeby teatru Pinokio
Inwestor: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Lokalizacja: Łódź
Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu inwestycji: 7 828m2; łączna powierzchnia zabudowy: 1 877 m2:
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: inwestycja zrealizowana