Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach

W ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy istniejących obiektów zabytkowych, położonych w Kielcach przy ul. Zamkowej, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, Pracownia przedstawiła pomysł na budynek z dwiema salami widowiskowymi i przylegającą do nich strefą techniczną. Dwa historyczne budynki połączono ze sobą nowym elementem – foyer, w kształcie rzeźbiarskiej, tektonicznej formy, dla której inspiracją stało się orgiami, jako symbol techniki pobudzającej wyobraźnię i kreację. Widok z lotu ptaka na uformowany w ten sposób łącznik przynosi dodatkowo wyobrażenie postaci pegaza. Wizerunek ten stanowi alegorię natchnienia poetyckiego i plastycznego, nierozerwalnie związanego z przeznaczeniem funkcjonalnym budynków. Tektonika wnętrza i zewnętrza nowej formy skłania odbiorcę do refleksji, buduje napięcie emocjonalne i wyzwala w użytkowniku poczucie obcowania ze sztuką. Budynek foyer został zaprojektowany w miejscu wyburzanych stajni. Jego kształt i lokalizacja umożliwia przejście pomiędzy budynkami na osi wschód zachód. W poziomie podziemia łączy on budynki istniejące pełniąc jednocześnie funkcję komunikacji i szatni dla widzów. Ascetyczna forma wykonana z betonu i stali ma za zadanie kontrastować i podkreślać historyczny wystrój budynków istniejących. W budynku foyer zaprojektowano dwubiegowe schody, zapewniające komunikację dla widzów obu projektowanych sal.

Inwestycja: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

Inwestor: Gmina M. Kielce

Lokalizacja: Kielce, ul. Zamkowa

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objęta projektem: 16 957 m2, powierzchnia ścieżek: 142 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Najnowsze realizacje