Energooszczędny Budynek Laboratoryjno-Biurowy WIOŚ w Krakowie

W ramach koncepcji zaproponowano podział bryły na dwie części, odpowiadające podziałowi funkcjonalnemu wewnątrz budynku. Pierwsza część obejmuje strefę badawczą (laboratorium), druga – strefę biurową, przeznaczoną m.in. do opracowywania wyników badań i pomiarów. Główne wejście zaprojektowano w „łączniku” obu brył, od strony wewnętrznego dziedzińca. W ramach części laboratoryjnej przewidziano m.in. Pracownię Badań Terenowych, Pracownię Badań Automatycznych Powietrza, Pracownię Badań Fizykochemicznych oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorujące. Budynek swym kształtem nawiązuje do motyla jako symbolu czystego powietrza i ekologii – obszarów, na których skupia się działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zastosowano w nim również nowoczesne rozwiązania energooszczędne np. ogniwa fotowoltaiczne na elewacji.

Inwestycja: Energooszczędny budynek laboratoryjno-biurowy WIOŚ w Krakowie

Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, ul. Półłanki

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 5 199 m2, powierzchnia zabudowy: 1 164 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 2 750 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: Obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w 2017 r.