Muzeum Narodowe w Krakowie

W ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, Pracownia oparła swój projekt na idei poszanowania przedwojennych elewacji budynku będącego ikoną polskiego i krakowskiego modernizmu, proponując jednocześnie rozbudowę muzeum w części północnej (przebudowywanej w latach PRL) oraz nadbudowę o dodatkową kondygnację. Nasza myśl przewodnia wprowadzała całkowicie nową jakość przestrzenną wnętrz zmieniając dyspozycje ekspozycyjne i komunikacyjne (min. wejście do muzeum od strony zachodniej połączone z nowo utworzonym hallem) bez jednoczesnej ingerencji w zabytkową strukturę i pierwotne założenia estetyczne. Nowe elementy fasady północnej nawiązują swoim gabarytem i podziałami do form zastanych, a materiał i złoty kolor miedzi użytej jako wyprawa elewacyjna ożywiają zacienioną i zapomnianą część muzeum. Zabieg ten jest również ukłonem w stronę sąsiedniego budynku Biblioteki Jagiellońskiej licowanego złocistym piaskowcem. Obiekt muzeum po rozbudowie zyskuje także wymiar energooszczędny i ekologiczny. Taras górny i dach umożliwiają zastosowanie wysokosprawnych systemów instalacji fotowoltaicznej poprawiającej efektywność energetyczną. Wysokie ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną (niezbędną choćby do prawidłowego oświetlenia wystaw) jest jednocześnie realizowane dzięki unikatowemu układowi pomp ciepła.

Inwestycja: Modernizacja Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie

Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, Al. 3-go Maja

Dane powierzchniowe: łączna powierzchnia działek należących do Muzeum: 11 065 m2, powierzchnia zabudowy Gmachu Głównego: 5 843 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Najnowsze realizacje