Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Inwestycja obejmowała przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynku, a także zmianę sposobu użytkowania na siedzibę Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Obiekt użyteczności publicznej zaprojektowano jako wolnostojący z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem. W budynku zlokalizowano zespoły pomieszczeń z salami rozpraw, archiwum oraz pomieszczenia administracji. Kolorystyka elewacji wpasowuje się w sąsiednią zabudowę i strukturę architektoniczną miejsca, a dodatkowo różnicuje bryły z których składa się projektowany Sąd. Segment „A” pokryty zostanie panelami z blachy tytanowo cynkowej w kolorze patyny szaroniebieskiej, natomiast segment „B” – panelami szklanymi w kolorze czarnym. Obiekt tworzy nową jakość miejsca o reprezentacyjnych walorach przestrzeni publicznej i czytelnego odbioru charakterystycznego dla wymiaru sprawiedliwości.

Inwestycja: Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Inwestor: Sąd Okręgowy w Katowicach

Lokalizacja: Sosnowiec

Dane powierzchniowe: powierzchnia całkowita budynku: 6580 m2, kubatura budynku: 15 687 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończono etap projektowy

Najnowsze realizacje