Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A. w Tarnowie

Pracownia Projektowa F11 opracowała wielobranżową dokumentację projektową dla budowy Centrum B+R dla największego koncernu chemicznego w Polsce. W ramach „Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju” zaprojektowano kompleks składający się z budynku laboratoryjno-biurowego (w którym zlokalizowano część laboratoryjno-badawczą, administracyjno-biurową i szkoleniową) oraz hali przystosowanej do montażu doświadczalnych instalacji półtechnicznych. Nowoczesna architektura budynku głównego nawiązuje do symboliki Grupy Azoty (zaakcentowany motyw jaskółki z logotypu firmy) i staje się naturalną kontynuacją identyfikacji wizualnej firmy, dzięki czemu obiekt nabiera wyrazistości i unikalności.

Inwestycja: Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S. A. w Tarnowie

Inwestor: Grupa Azoty S.A.

Lokalizacja: Tarnów, ul. Kwiatkowskiego

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 4 413 m2, powierzchnia całkowita: 8 011 m2, powierzchnia użytkowa budynków: 6 450 m2, kubatura budynków: 52 847 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, uszczegółowiony wielobranżowy projekt budowlany

Status: Obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w 2018 r.

Najnowsze realizacje