Rewitalizacja Parku i Amfiteatr w Pile

Podstawowymi założeniami projektu było uzyskanie atrakcyjnej formy kompozycyjnej zespołu parkowego skupionego wokół nowego budynku amfiteatru, poprawa komunikacji pieszej i rowerowej, podniesienie standardu wykończenia, wygody i użytkowania przestrzeni publicznych, ujednolicenie elementów małej architektury, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i walorów wizualnych parku poprzez odpowiednie oświetlenie, uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni. Układ kompozycyjny części parku objętej inwestycją tworzy oś, biegnącą od kładki pieszej poprzez poddany przebudowie plac z nową fontanną, multimedialne tryskacze wodne oraz amfiteatr. Zaprojektowano dwustronną scenę umożliwiającą udział w widowiskach plenerowych – od strony placu, oraz od strony widowni. Amfiteatr posiada tradycyjny rzut półkola z zadaszeniem membranowym w kolorze białym. Nowoczesna konstrukcja odchodzących promieniście łuków stalowych do których podwieszono membranę nad widownią i sceną nadaje formie dynamiki i lekkości. Od strony widowni amfiteatr wkomponowano w skarpę porośnięta zielenią, co sprawia, że płynnie wpisuje się on w istniejące otoczenie.

Inwestycja: Rewitalizacja parku i nowy amfiteatr na wyspie w Pile

Inwestor: Gmina Piła

Lokalizacja: Wyspa w Pile (wielkopolskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 47 152 m2, powierzchnia zabudowy: 2 651 m2, powierzchnia użytkowa amfiteatru: 2 960 m2, kubatura amfiteatru: 27 946 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: wybudowany etap I

Najnowsze realizacje