Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Kompleks podzielono na trzy funkcjonalne elementy, zespojone na poziomie parteru łącznikiem komunikacyjnym. Od strony zachodniej znalazła się część koncertowo- administracyjna, dalej część dydaktyczna w formie dominanty, a od strony wschodniej część mieszkalna (akademik). Proponowany układ kampusu wykorzystuje naturalne położenie terenu i bliskie sąsiedztwo zbiornika wodnego. Budynki zostały zgrupowane wokół niego, frontem do wody. Główne materiały elewacyjne zastosowane w projekcie to grafitowy kamień elewacyjny, szkło oraz drewno. Do nowego obiektu przeniesiona zostanie działalność uczelni, zlokalizowana do tej pory w kilku budynkach na terenie Bydgoszczy. W nowych strukturach znajdą się przestrzenie dotychczas niedostępne dla studentów, w tym trzy sceny koncertowe (symfoniczna, kameralna i organowa) oraz scena teatralna.

Inwestycja: Nowa siedziba Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Inwestor: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 30 412 m2, powierzchnia zabudowy: 4 499 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Nagrody: W przeprowadzonym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Pracownia Projektowa F11 otrzymała wyróżnienie. Sąd konkursowy docenił projekt za czytelne wydzielenie trzech zespołów funkcjonalnych, stanowiących zwarty kompleks kampusu uczelni, korzystne zamknięcie perspektywy ulicy Ignacego Paderewskiego i interesujące wkomponowanie całego zespołu architektonicznego w naturalne otoczenie istniejącego akwenu.

Najnowsze realizacje