Kawiory 41

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze przy ul. Kawiory w Krakowie

Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Kraków, ul. Kawiory
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 342 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 1620 m2, kubatura budynku: 6665 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status:  obiekt wybudowany i oddany do użytkowania

Najnowsze realizacje