Centrum Badawczo – Rozwojowe firmy Norgpol Czerwiński Sp. J.

Projekt centrum badawczo – rozwojowego firmy Norgpol obejmuje trzy obiekty: budynek laboratoryjny, budynek biurowy oraz halę produkcyjno-magazynową.

Inwestycja: Centrum Badawczo – Rozwojowe firmy Norgpol Czerwiński Sp. J.
Inwestor: Norgpol Czerwiński Sp. J.
Lokalizacja: Ryki, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Dane powierzchniowe: pow. terenu objętego projektem: 24 726 m2, pow. zabudowy: 6 215 m2, pow. utwardzona ciągów pieszych, jezdni, parkingów: 6 216 m2, pow. biologicznie czynna: 14 285 m2, pow. użytkowa projektowanych budynków: 7 995 m2, w tym: budynek laboratoryjny: 3 087 m2, budynek biurowy: 1 696 m2, hala produkcyjno-magazynowa 3 212 m2
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy