Zespół szkolno – przedszkolny w Kosakowie

Kompleks szkolno–przedszkolny został zaprojektowany jako otwarta kompozycja zespołu budynków i wnętrz atrialnych powiązanych ze sobą systemem tarasów – podcieni. Poszczególne elementy uzupełniają się tworząc współgrającą harmonijnie całość. Części – wewnętrzna i zewnętrzna budynków przenikają się i są względem siebie łatwo dostępne. Sekwencja kadrów widokowych uzyskana dzięki przeszklonym fragmentom ścian w obu obiektach pozwala na percepcyjne wprowadzenie elementów zielonych do środka. Architektonicznie obiekty utrzymano w konwencji oszczędnej elegancji nawiązującej do kanonów estetycznych Bauhausu. Ich prostota została podkreślona ceglaną kolorystyką symbolizującą trwałość i szlachetność.

Inwestycja: Zespół budynków szkolno – przedszkolnych w Pogórzu

Inwestor: Gmina Kosakowo

Lokalizacja: Pogórze, ul. Szkolna ( Gmina Kosakowo)

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 2848 m2, powierzchnia użytkowa budynków: 6981 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja wielobranżowa

Nagrody: W przeprowadzonym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej zespołu budynków szkolno- przedszkolnych w Kosakowie Pracownia Projektowa F-11 otrzymała II miejsce.

Najnowsze realizacje