Dom Józefa Mehoffera w Krakowie

Kamienica przy ul. Krupniczej to dawny dom rodzinny Józefa Mehoffera – młodopolskiego malarza, twórcy witraży i polichromii, rysownika i grafika. Obecnie pełni funkcję muzealną. Projekt przewiduje rozbudowę, przebudowę i remont konserwatorski zabytkowego budynku. Nowa kubatura powstanie od strony dziedzińca i ogrodu, w miejscu części zabudowań oficyny przeznaczonych do rozbiórki. Niewielki pawilon sztuki ma stanowić zarówno przestrzeń wystawienniczą, atelier dla artystów oraz miejsce prezentacji różnorodnych działań artystycznych.

Inwestycja: Dom Mehoffera w Krakowie
Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie
Dane powierzchniowe projektowanego budynku: powierzchnia użytkowa: 840 m2, powierzchnia całkowita: 1590 m2
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy
Lokalizacja: Kraków, ul. Krupnicza