Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

W ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu zaproponowano stworzenie budynku nowoczesnego, charakterystycznego, interdyscyplinarnego, a zarazem wkomponowanego w otoczenie, zachowującego skalę i charakter miejsca. Priorytetowym zadaniem projektowym było stworzenie sali koncertowej w układzie vineyard style w oparciu o innowacyjne rozwiązania stosowane w tego typu obiektach na świecie. Zarówno forma zewnętrzna, inspirowana szeregiem piszczałek organowych, jaki i projektowane rozwiązania wewnętrzne zaprojektowane zostały w sposób efektywnie oddziaływujący na świadomość i wrażliwość odbiorców sztuki i kultury. Rozwiązania funkcjonalne stwarzają komfortowe warunki do kształcenia uczniów i przygotowania ich do zawodu muzyka.

Inwestycja: Nowa siedziba Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Inwestor: Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 3 282 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Najnowsze realizacje