Plac Wileński w Drezdenku

W ramach konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Wileńskiego Pracownia zaproponowała zagospodarowanie terenu przywracające placowi z powrotem rangę Nowego Rynku miejskiego. Propozycja jest jednocześnie ukłonem w stronę pierwotnej funkcji placu i uwzględnia aktualne potrzeby lokalnej społeczności. Najważniejsze założenia to: rezygnacja z zabudowy centralnej części placu, otwarcie przestrzeni umożliwiające dowolne reżyserowanie zdarzeń, odsłonięcie i uwypuklenie fasad otaczających Nowy Rynek, utworzenie wzdłuż dłuższych boków Nowego Rynku ciągu „podestów – trybun”, pozostawienie we wschodniej części Nowego Rynku elementów zieleni, podniesienie atrakcyjności wizualnej Drezdenka poprzez budowę eksponowanej fontanny miejskiej jako magnesu funkcjonalnego i estetycznego.

Inwestycja: Przebudowa Placu Wileńskiego w Drezdenku

Inwestor: Gmina Drezdenko

Lokalizacja: Drezdenko, Plac Wileński (lubuskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia placu: 4 764 m2, powierzchnia komunikacji kołowej: 3 211 m2, powierzchnia zieleni: 136 m2, powierzchnia fontanny: 60 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Nagrody: W przedmiotowym konkursie Pracownia Projektowa F11 otrzymała wyróżnienie honorowe. Wyróżnienie zostało przyznane za elegancką i ponadczasową koncepcję placu miejskiego, z czytelnym, oszczędnym w założeniu ukształtowaniem nowoczesnej agory.

Najnowsze realizacje