Pasywne Archiwum Politechniki Wrocławskiej

Zaprojektowany przez Pracownię budynek jest pierwszym w Polsce wolnostojącym archiwum uczelni wyższej dostosowanym do standardów budownictwa pasywnego. Wysokie wskaźniki energooszczędności zostały w nim zapewnione dzięki m.in. wykorzystaniu ciepła odpadowego produkowanego przez serwerownię do ogrzania całego obiektu, centralom wentylacyjnym z wymiennikami o wysokiej sprawności odzysku ciepła, zwartej bryle budynku oraz przegrodom budowlanym o odpowiednich współczynnikach przenikalności ciepła. Zastosowane rozwiązania umożliwiają Uczelni znaczące obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania i utrzymania budynku oraz czynią z niego obiekt w pełni przyjazny środowisku. W czterokondygnacyjnym „eko-archiwum” zlokalizowane zostały m.in. Zapasowe Centrum Danych Uczelni (archiwum i serwerownia), czytelnia z funkcją seminaryjno-konferencyjną oraz magazyny zbiorów Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Pwr.

Inwestycja: Pasywne Archiwum Politechniki Wrocławskiej

Inwestor: Politechnika Wrocławska

Lokalizacja: Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 3 985 m2, powierzchnia zabudowy: 747 m2, powierzchnia całkowita budynku: 3 521 m2, kubatura budynku: 12 743 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2016

Najnowsze realizacje