Dom Zdrojowy w Żegiestowie

Sanatorium Dom Zdrojowy wybudowano w Żegiestowie w latach 1927-29 według projektu prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. Miał 11 500 m2 i był jednym z największych budynków tego typu w Polsce. Projekt Pracowni Projektowej F-11 zakłada przebudowę i rozbudowę zabytkowego obiektu.

Dom Zdrojowy składa się z dwóch podstawowych części : budynku głównego oraz z niższego budynku przyrodo – leczniczego. Zgodnie z projektem, budynek główny mieści przede wszystkim hol główny, recepcję, kawiarnię, salę koncertową,jadalnię wraz z kuchnią, reprezentacyjną klatkę schodową, pokoje dla kuracjuszy, zaś budynek przyrodo – leczniczy: pokoje zabiegowe ” suche” i „mokre” , basen rehabilitacyjny oraz pomieszczenia techniczne pod basenem.

Inwestycja: Dom Zdrojowy w Żegiestowie
Inwestor: prywatny
Lokalizacja: Żegiestów (gm. Muszyna)
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 1690 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 4485 m2, kubatura budynku: 22 140 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy