Kraków Nowa Huta Przyszłości

W ramach inwestycji Kraków Nowa Huta Przyszłości zespół Pracowni Projektowej F11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka opracował koncepcję zagospodarowania trzech stref aktywności gospodarczej, na północ, południe i zachód od ulicy Igołomskiej. Łączny obszar działek objętych opracowaniem wynosi blisko 40 ha. W ramach projektu przygotowano zręby tkanki urbanistycznej, która ma umożliwić koncentrowanie i prowadzenie działalności stymulującej rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obok terenów pod indywidualne zainwestowanie, priorytetowym dla założenia stała się realizacja terenów publicznych z enklawami zielonymi oraz wspólną komunikacją. Projekt uzupełniają parki, skwery, szpalery drzew, a także tereny zarezerwowane pod działalność kulturową i sportową. Łącznie 6,5 ha terenów zielonych. W obrębie przestrzeni publicznych zaprojektowano ponad 200 miejsc parkingowych i niemal 2,9 km ścieżek rowerowych. W każdym z trzech obszarów przewidziano udogodnienia charakterystyczne dla miast zrównoważonych „smart cities” – tj. wyspy i stanowiska pracy zewnętrznej z dostępem do internetu i możliwością ładowania urządzeń elektrycznych. Szacunkowo w strefach aktywności gospodarczej zatrudnienie może znaleźć nawet 8 tys. osób.

Inwestor: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Lokalizacja: Nowa Huta, rejon ul. Igołomskiej

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 40 ha

Zakres prac Pracowni: koncepcja, program funkcjonalno – użytkowy.

Status: zakończony etap projektowy

Najnowsze realizacje