Żłobek w Morawicy

Projektowany budynek żłobka wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy i jest uzupełnienim jego funkcji o formę opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci zarówno wewnątrz jak i wokół budynku. Forma architektoniczna obiektu odzwierciedla jego podstawową funkcję, jest minimalistyczna i urozmaicona nieregularnymi kształtami z kolorowymi akcentami. Okna (również rozmieszczone nieregularnie) obejmują charakterystyczne ramy o trójkątnym przekroju. Bryła swą formą nawiązuje do zabawek dla dzieci, co w interesujący sposób odzwierciedla jej funkcję.

Inwestycja: Budowa żłobka

Inwestor: Miasto i Gmina Morawica

Lokalizacja: Morawica

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 14 623,36 m2; powierzchnia zabudowy: 336,80 m2; powierzchnia całkowita budynku: 625,18 m² m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończono etap projektowy

Prezentowana fotografia pochodzi z archiwum Radia Kielce

Autor fotografii: Jarosław Kubalski