„ZŁOTY KOMPAS” DLA FABRYKI WIGENCJA W ŁODZI

Rewitalizacja zabytkowych budynków fabryki „Wigencja” w Łodzi autorstwa Pracowni Projektowej F-11 otrzymała Złoty Kompas 2023 – wyróżnienie przyznawane przez redakcję serwisu Kompas Inwestycji. Nagrodę przyznano w uznaniu dla projektu realizowanego w duchu zrównoważonego budownictwa i wyznaczającego najlepsze standardy na polskim rynku inwestycji.

PCN Z GŁÓWNĄ NAGRODĄ W PRESTIŻOWYM KONKURSIE “BUDOWA ROKU 2022”

Podkarpackie Centrum Nauki otrzymało prestiżowy tytuł Budowy Roku 2022.

Konkurs promuje najciekawsze w danym roku realizacje w kraju. Jest organizowany od 33 lat przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 września 2023 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI Z TYTUŁEM BUDOWA ROKU XXI W.

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” z tytułem Budowa Roku XXI w.!

W 27 edycji konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, budynek autorstwa Pracowni Projektowej F-11 otrzymał główną nagrodę w kategorii obiektów kultury – BUDOWA XXI w.

PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI IKONĄ PODKARPACIA!

Z radością informujemy, że budynek Podkarpackiego Centrum Nauki autorstwa prof. Marcina Furtaka zwyciężył w plebiscycie Gazety Wyborczej na współczesną ikonę Podkarpacia:

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,29696915,mieszkancy-wybrali-wspolczesne-ikony-rzeszowa-i-podkarpacia.html

NAGRODA DLA CBR GRUPY AZOTY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2018

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2018 budynek Centrum Badawczo – Rozwojowego Grupy Azoty autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniami w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Obiekt otrzymał:

  • Nagrodę Wydawnictwa Projektant w Kategorii Nowe Obiekty;
  • Nagrodę Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE W SĘKOWEJ

Projekt opracowany przez Pracownię Projektową F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka otrzymał najwyższą liczbę punktów, a tym samym wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa. Pracę wyróżniono za pomysł kształtu wieży, symbolikę ujętą w projekcie i ogólny charakter opracowania. Pierwszej nagrody nie przyznano.

 

NAGRODY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2016 DLA ARCHIWUM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016 budynek Archiwum Politechniki Wrocławskiej autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniem w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Nagrodę przyznano za:

bezprecedensową w skali kraju budowę samodzielnego archiwum uczelnianego. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo i jakość przechowywania akt zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, posiadając jednocześnie rezerwę magazynową na następne dziesięciolecia. Nowoczesna architektura budynku i zastosowane w nim rozwiązania techniczne umożliwiają komfortowe udostępnianie i korzystanie ze zbiorów archiwalnych.

Obiekt zyskał uznanie internautów, zdobywając I miejsce w kategorii „Obiekty edukacyjne” w plebiscycie na najbardziej popularne modernizacje w Polsce. Budynek Archiwum otrzymał ponadto nagrodę przyznawaną przez miesięcznik „Materiały budowlane”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.

II MIEJSCE W KONKURSIE W KOSAKOWIE

Pracownia Projektowa F-11 zdobyła II miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej w Gminie Kosakowo.

I MIEJSCE W KONKURSIE W EŁKU

Informujemy, że zespół Pracowni Projektowej F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka zdobył 1 miejsce w konkursie na modernizację i przebudowę Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku. Nagrodę przyznano za barwną i indywidualną bryłę, która stanowić będzie dominantę wśród otoczenia. W ocenie sędziów architektura budzi ciekawość i zachęca do wejścia do wewnątrz. W funkcjonalnym i atrakcyjnym wnętrzu zwraca uwagę nietypowe rozwiązanie doświetlenia o charakterze proekologicznym. Wyróżniono wykorzystanie dopracowanych elementów małej architektury dla podniesienia atrakcyjności wizualnej, która przekłada się na komfort użytkowania obiektu. Projekt uzyskał największą liczbę punktów: 98 na 100 możliwych.

III MIEJSCE I WYRÓŻENIENIE W KONKURSIE W STALOWEJ WOLI

Informujemy, że Pracownia Projektowa F11 zajęła III miejsce w konkursie na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli (pierwszej nagrody nie przyznano). Jednocześnie nasze biuro otrzymało dodatkowe wyróżnienie w przedmiotowym konkursie m.in. za innowacyjny sposób wykorzystania placu jako „strefy twórczej”, zaprojektowanie nowoczesnej, ale nie dominującej formy obiektu kawiarni-galerii i harmonizującej z przestrzenią placu i otaczającej go zabudowy kolumny Józefa Piłsudskiego. Doceniono także wprowadzenie czytelnej kompozycji koncepcji z uwzględnieniem pomnika jako miejsca centralnego Placu, klarowne wyodrębnienie dwóch stref: reprezentacyjnej (placowej) i rekreacyjnej (parkowej) oraz wprowadzenie cieku wodnego w swobodnej formie jako elementu integrującego przestrzeń parkową.