NAGRODA DLA CBR GRUPY AZOTY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2018

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2018 budynek Centrum Badawczo – Rozwojowego Grupy Azoty autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniami w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Obiekt otrzymał:

  • Nagrodę Wydawnictwa Projektant w Kategorii Nowe Obiekty;
  • Nagrodę Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE W SĘKOWEJ

Projekt opracowany przez Pracownię Projektową F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka otrzymał najwyższą liczbę punktów, a tym samym wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa. Pracę wyróżniono za pomysł kształtu wieży, symbolikę ujętą w projekcie i ogólny charakter opracowania. Pierwszej nagrody nie przyznano.

 

NAGRODY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2016 DLA ARCHIWUM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016 budynek Archiwum Politechniki Wrocławskiej autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniem w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Nagrodę przyznano za:

bezprecedensową w skali kraju budowę samodzielnego archiwum uczelnianego. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo i jakość przechowywania akt zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, posiadając jednocześnie rezerwę magazynową na następne dziesięciolecia. Nowoczesna architektura budynku i zastosowane w nim rozwiązania techniczne umożliwiają komfortowe udostępnianie i korzystanie ze zbiorów archiwalnych.

Obiekt zyskał uznanie internautów, zdobywając I miejsce w kategorii „Obiekty edukacyjne” w plebiscycie na najbardziej popularne modernizacje w Polsce. Budynek Archiwum otrzymał ponadto nagrodę przyznawaną przez miesięcznik „Materiały budowlane”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.

II MIEJSCE W KONKURSIE W KOSAKOWIE

Pracownia Projektowa F-11 zdobyła II miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej w Gminie Kosakowo.

I MIEJSCE W KONKURSIE W EŁKU

Informujemy, że zespół Pracowni Projektowej F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka zdobył 1 miejsce w konkursie na modernizację i przebudowę Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku. Nagrodę przyznano za barwną i indywidualną bryłę, która stanowić będzie dominantę wśród otoczenia. W ocenie sędziów architektura budzi ciekawość i zachęca do wejścia do wewnątrz. W funkcjonalnym i atrakcyjnym wnętrzu zwraca uwagę nietypowe rozwiązanie doświetlenia o charakterze proekologicznym. Wyróżniono wykorzystanie dopracowanych elementów małej architektury dla podniesienia atrakcyjności wizualnej, która przekłada się na komfort użytkowania obiektu. Projekt uzyskał największą liczbę punktów: 98 na 100 możliwych.

III MIEJSCE I WYRÓŻENIENIE W KONKURSIE W STALOWEJ WOLI

Informujemy, że Pracownia Projektowa F11 zajęła III miejsce w konkursie na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli (pierwszej nagrody nie przyznano). Jednocześnie nasze biuro otrzymało dodatkowe wyróżnienie w przedmiotowym konkursie m.in. za innowacyjny sposób wykorzystania placu jako „strefy twórczej”, zaprojektowanie nowoczesnej, ale nie dominującej formy obiektu kawiarni-galerii i harmonizującej z przestrzenią placu i otaczającej go zabudowy kolumny Józefa Piłsudskiego. Doceniono także wprowadzenie czytelnej kompozycji koncepcji z uwzględnieniem pomnika jako miejsca centralnego Placu, klarowne wyodrębnienie dwóch stref: reprezentacyjnej (placowej) i rekreacyjnej (parkowej) oraz wprowadzenie cieku wodnego w swobodnej formie jako elementu integrującego przestrzeń parkową.

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA CENTRUM KULTURALNO – ARTYSTYCZNEGO W KOZIENICACH

W dniu 28.12.2016r. budynek Centrum Artystyczno – Kulturalnego w Kozienicach otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

GŁÓWNA NAGRODA DLA KŁADKI W JAWORNIKU

W dniu 29.11.2016 kładka dla pieszych w miejscowości Jawornik autorstwa dr Marcina Furtaka otrzymała główną nagrodę w kategorii: Zrealizowany projekt kładki dla pieszych w VIII edycji konkursu mostowego im. Maksymiliana Wolffa.
Koncepcję architektoniczną kładki przygotowywała Pracownia Projektowa F-11, a projekt budowlany powstał w MPMosty sp. z o.o.
Kładka pełni funkcję bezkolizyjnego połączenia pieszego mieszkańców Jawornika z przystankami autobusowymi w stronę Krakowa i Myślenic, strefą przemysłową, zakładami pracy, placówkami usługowymi. Całkowita długość kładki wynosi 57 m.

WYRÓŻNIENIE DLA CENTRUM KULTURALNO – ARTYSTYCZNEGO W KOZIENICACH W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU

Budynek: Centrum Kulturalno – Artystyczne w Kozienicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku 2015, w kategorii Nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

NAGRODA ZA FOTOGRAFIĘ KŁADKI W JAWORNIKU

Za fotografię zatytułowaną: „Kładka nad Zakopianką w Jaworniku koło Myślenic” Pan Wojciech Średniawa otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej 2015. Autorem koncepcji architektonicznej kładki jest dr inż. arch. Marcin Furtak. Laureatowi serdecznie gratulujemy.