II MIEJSCE W KONKURSIE W KOSAKOWIE

Pracownia Projektowa F-11 zdobyła II miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej w Gminie Kosakowo.