NAGRODY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2016 DLA ARCHIWUM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016 budynek Archiwum Politechniki Wrocławskiej autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniem w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Nagrodę przyznano za:

bezprecedensową w skali kraju budowę samodzielnego archiwum uczelnianego. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo i jakość przechowywania akt zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, posiadając jednocześnie rezerwę magazynową na następne dziesięciolecia. Nowoczesna architektura budynku i zastosowane w nim rozwiązania techniczne umożliwiają komfortowe udostępnianie i korzystanie ze zbiorów archiwalnych.

Obiekt zyskał uznanie internautów, zdobywając I miejsce w kategorii „Obiekty edukacyjne” w plebiscycie na najbardziej popularne modernizacje w Polsce. Budynek Archiwum otrzymał ponadto nagrodę przyznawaną przez miesięcznik „Materiały budowlane”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.