WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE W SĘKOWEJ

Projekt opracowany przez Pracownię Projektową F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka otrzymał najwyższą liczbę punktów, a tym samym wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa. Pracę wyróżniono za pomysł kształtu wieży, symbolikę ujętą w projekcie i ogólny charakter opracowania. Pierwszej nagrody nie przyznano.