PAWILON OKOCIMSKI W ARCHITEKTURZE MURATOR

W sierpniowym wydaniu Architektury Murator (08/2020) ukazał się artykuł poświęcony realizacji Pawilonu Okocimskiego na Polance Lea w Krakowie. Autorem projektu przebudowy pawilonu jest Pracownia Projektowa F-11.

NAGRODA DLA CBR GRUPY AZOTY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2018

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2018 budynek Centrum Badawczo – Rozwojowego Grupy Azoty autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniami w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Obiekt otrzymał:

  • Nagrodę Wydawnictwa Projektant w Kategorii Nowe Obiekty;
  • Nagrodę Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.

DZIENNIK POLSKI – BUDMA 2018

O nagrodzie dla dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka, przyznanej za najlepszą rozprawę habilitacyjną, szeroko rozpisuje się Dziennik Polski w artykule o targach BUDMA 2018.

Poniżej link do artykułu:

http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/budma-2018-poznanskie-sukcesy-malopolan-praca-dr-hab-marcina-furtaka-najlepsza-rozprawa-habilitacyjna,12914033/

NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURY

W dniu 30.01.2018r., dr hab. inż. arch. Marcin Furtak za swoją rozprawę habilitacyjną otrzymał Nagrodę Ministra Infrastruktury.

Uroczyste wręczenie Nagród odbyło się podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „BUDMA” w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE W SĘKOWEJ

Projekt opracowany przez Pracownię Projektową F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka otrzymał najwyższą liczbę punktów, a tym samym wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa. Pracę wyróżniono za pomysł kształtu wieży, symbolikę ujętą w projekcie i ogólny charakter opracowania. Pierwszej nagrody nie przyznano.

 

WYWIAD W GAZECIE WYBORCZEJ O NOWEJ HUCIE PRZYSZŁOŚCI

Informujemy, że w Gazecie Wyborczej (wydanie z dnia 5.10) ukazał się  wywiad z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem, dotyczący projektu Nowej Huty Przyszłości.

Link do opublikowanego artykułu: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22468832,nowa-huta-przyszlosci-zaprojektowana-po-kolumbijsku-projekty.html

NAGRODY W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2016 DLA ARCHIWUM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

W Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016 budynek Archiwum Politechniki Wrocławskiej autorstwa Pracowni Projektowej F-11 uhonorowano wyróżnieniem w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni publicznej”. Nagrodę przyznano za:

bezprecedensową w skali kraju budowę samodzielnego archiwum uczelnianego. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo i jakość przechowywania akt zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, posiadając jednocześnie rezerwę magazynową na następne dziesięciolecia. Nowoczesna architektura budynku i zastosowane w nim rozwiązania techniczne umożliwiają komfortowe udostępnianie i korzystanie ze zbiorów archiwalnych.

Obiekt zyskał uznanie internautów, zdobywając I miejsce w kategorii „Obiekty edukacyjne” w plebiscycie na najbardziej popularne modernizacje w Polsce. Budynek Archiwum otrzymał ponadto nagrodę przyznawaną przez miesięcznik „Materiały budowlane”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Marszałka Województwa Opolskiego.

II MIEJSCE W KONKURSIE W KOSAKOWIE

Pracownia Projektowa F-11 zdobyła II miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej w Gminie Kosakowo.

WYWIAD W DZIENNIKU POLSKIM

Informujemy, że w dzisiejszym Przeglądzie Nieruchomości Dziennika Polskiego ukazał się wywiad z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem.

I MIEJSCE W KONKURSIE W EŁKU

Informujemy, że zespół Pracowni Projektowej F-11 pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka zdobył 1 miejsce w konkursie na modernizację i przebudowę Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku. Nagrodę przyznano za barwną i indywidualną bryłę, która stanowić będzie dominantę wśród otoczenia. W ocenie sędziów architektura budzi ciekawość i zachęca do wejścia do wewnątrz. W funkcjonalnym i atrakcyjnym wnętrzu zwraca uwagę nietypowe rozwiązanie doświetlenia o charakterze proekologicznym. Wyróżniono wykorzystanie dopracowanych elementów małej architektury dla podniesienia atrakcyjności wizualnej, która przekłada się na komfort użytkowania obiektu. Projekt uzyskał największą liczbę punktów: 98 na 100 możliwych.