III MIEJSCE I WYRÓŻENIENIE W KONKURSIE W STALOWEJ WOLI

Informujemy, że Pracownia Projektowa F11 zajęła III miejsce w konkursie na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli (pierwszej nagrody nie przyznano). Jednocześnie nasze biuro otrzymało dodatkowe wyróżnienie w przedmiotowym konkursie m.in. za innowacyjny sposób wykorzystania placu jako „strefy twórczej”, zaprojektowanie nowoczesnej, ale nie dominującej formy obiektu kawiarni-galerii i harmonizującej z przestrzenią placu i otaczającej go zabudowy kolumny Józefa Piłsudskiego. Doceniono także wprowadzenie czytelnej kompozycji koncepcji z uwzględnieniem pomnika jako miejsca centralnego Placu, klarowne wyodrębnienie dwóch stref: reprezentacyjnej (placowej) i rekreacyjnej (parkowej) oraz wprowadzenie cieku wodnego w swobodnej formie jako elementu integrującego przestrzeń parkową.