SĄD REJONOWY W SOSNOWCU

Dokumentacja projektowa Sądu w Sosnowcu, autorstwa Pracowni Projektowej F-11 dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka, otrzymała ostateczną akceptację przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz władz sądowniczych województwa śląskiego. Projekt posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.