WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ KONCEPCJI BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W ZĄBKACH

Zaproponowana koncepcja odwołuje się do tradycji pojęcia wspólnoty ludzkiej i przestrzennej budowanej przez naukę, sport, przyrodę i relaks. Zaprojektowana przestrzeń odpowiada zróżnicowanym wymogom wynikającym z odmiennego charakteru poszczególnych placówek (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum). Sale lekcyjne rozmieszczono w punktach dobrze nasłonecznionych, przyjmując za oś lokalizacyjną na linii wschód – zachód. Odpowiednie usytuowanie części składowych kampusu tworzy ramy dla przestrzeni wspólnej. Utworzony poprzez otwarcie budynków na stronę południową plac – agora, może być miejscem organizacji uroczystości szkolnych, odpoczynku i rekreacji oraz przestrzenią wspólnego przebywania i interakcji. Zamyka go od południa nowoczesny, ażurowy portyk porządkujący przestrzeń optycznie bez tworzenia niepotrzebnych barier funkcjonalnych.