PIERWSZA NAGRODA DLA URZĘDU GMINY W PAWŁOWICACH

Otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU, w kategorii użyteczność publiczna, za projekt Urzędu Gminy w Pawłowicach, w województwie śląskim.

Gala wręczenia nagród odbyła się w sierpniu 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

XVIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
„Modernizacja Roku 2013” odbyła się pod patronatem:

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów