II MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W BARANOWIE

Pracownia Projektowa F-11 zajęła II miejsce w konkursie na opracowanie budynku dydaktycznego w Baranowie.
Rozwiązania projektowe zostały oparte na idei realizacji najistotniejszych pojęć wytyczających prawidłowe dorastanie młodego człowieka. Ważną determinantą w tworzeniu założenia szkolnego był również zrównoważony rozwój, który jest miarą naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne i otoczenie.
Pojęcia, które zdefiniowały model kampusu to:

Nauka
Sport i zdrowie
Przyjaźń
Przyroda
Energia
Na każdej płaszczyźnie naszej propozycji architektonicznej pojęcia te stoją u podstaw konkretnych działań projektowych.
Poniższe zestawienie wyjaśnia model twórczy na płaszczyźnie estetycznej i funkcjonalno – technicznej.