Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Cieszynie

W ramach konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie, Pracownia Projektowa F-11 zaproponowała obiekt tworzący nową jakość miejsca o reprezentacyjnych walorach przestrzeni publicznej. Dotychczas zaniedbany i zdewastowany budynek dworca został modernizowany i wzbogacony o dodatkowe funkcje (m.in. część gastronomiczną, wypożyczalnię rowerową). Projekt składał się z trzech segmentów. W części budynku (segment A), z uwagi na duże walory architektoniczne oraz ochronę konserwatorską nie zostały wprowadzone zmiany, które mogłyby naruszać zabytkową tkankę. W segmencie B przebudowie poddane zostało piętro, natomiast segment C zaprojektowano w całości od nowa. Spójność rozwiązań architektonicznych uzyskano poprzez nawiązanie do tradycyjnego muru pruskiego. Wykończenie elewacji zaprojektowano z paneli szklanych, blachy tytanowo-cynkowej oraz drewna. Rozbudowa i przebudowa nadała nowego charakteru budynkowi w formie modernistycznej.

Inwestycja: Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie

Inwestor: Gmina Cieszyn

Lokalizacja: Cieszyn, ul. Hajduka (śląskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy dworca: 717 m2, powierzchnia użytkowa dworca: 1 147 m2, powierzchnia parkingów: 1 003 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja