Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Krakowie

W celu maksymalnego wykorzystania możliwości inwestycyjnych działki, zaprojektowano czterokondygnacyjny budynek mieszkalny z garażem podziemnym. Bryła budynku ma kubiczną formę urozmaiconą prostymi, horyzontalnymi podziałami płaszczyzn elewacyjnych. Miękkie przejście pomiędzy płaszczyznami stanowi obły narożnik przeszklonej klatki schodowej.

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Kraków, ul. Brogi

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 658 m2, powierzchnia zabudowy: 245 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 950 m2, kubatura budynku z garażem podziemnym: 6 632 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: w realizacji