Teatr Muzyczny w Poznaniu

Głównym celem projektowym stało się stworzenie funkcjonalnego i reprezentacyjnego obiektu w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku dawnego kina „Olimpia”. Zaproponowana kubiczna forma teatru odzwierciedla jego funkcję jako obiektu kultury związanego z muzyką. Elewacja frontowa z rytmicznie rozmieszczonymi niedużymi otworami okiennymi urozmaicona została na odcinkach ryzalitami oraz przewieszeniem z loggią na poziomie piętra, tworzącym charakterystyczny podcień. Projekt budynku należącego do zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta Poznania, został opracowany przez Pracownię pod nadzorem konserwatora zabytków.

Inwestycja: Adaptacja dawnego budynku kina „Olimpia” na potrzeby Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z projektem wnętrz

Inwestor: Teatr Muzyczny w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań, ul. Grunwaldzka

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 4 667 m2, powierzchnia zabudowy: 1 768 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 4 873 m2, kubatura budynku: 34 028 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończony etap projektowy