Centralny Magazyn Zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Centralny Magazyn Zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie został zaprojektowany jako obiekt jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W nowym budynku znajdą się strefy: magazynowa, techniczno – konserwatorska oraz administracyjna. W obiekcie zaprojektowano również sale oświatowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Inwestycja: Centralny Magazyn Zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Inwestor: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Lokalizacja: Ciechanów (woj. mazowieckie)
Dane powierzchniowe: powierzchnia zabudowy: 1224 m², powierzchnia całkowita budynku: 2144 m2, kubatura budynku: 10841 m3
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy