Rewitalizacja Uzdrowiska w Wapiennem

W ramach rewitalizacji uzdrowiska Pracownia zaprojektowała Domu Zdrojowy z pijalnią wód mineralnych, amfiteatr, fontannę zdrowia i odpoczynku, park zdrojowy „Ogród Marysieńki”, ścieżki spacerowo-rowerowe wzdłuż Promenady Napoleońskiej oraz parkingi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W Domu Zdrojowym o konstrukcji murowanej i dachu krytym gontem, nawiązującym do architektury Pogórza, oprócz pijalni wód mineralnych, przewidziano także sale do odpoczynku, przestrzeń wystawową i ekspozycyjną oraz schronisko dla młodzieży.

Inwestycja: Rewitalizacja uzdrowiska w Wapiennem

Inwestor: Gmina Sękowa

Lokalizacja: Wapienne (małopolskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia parku zdrojowego „Ogród Marysieńki” wraz z alejkami i zielenią: 5 100 m2, powierzchnia obejmująca komunikację i miejsca parkingowe przy Promenadzie Napoleońskiej: 3 357 m2, powierzchnia Promenady Napoleońskiej: 6 500 m2, powierzchnia użytkowa Domu Zdrojowego: 471 m2, kubatura budynku: 2 850 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: budowa zakończona w roku 2014