Kampus Dydaktyczno-Sportowy w Baranowie

Projektowany kompleks dydaktyczno- sportowy zakomponowano w centralnej cześć działki. Założenie zostało podzielone na 4 funkcjonalne elementy: szkoła podstawowa, przedszkole, sala sportowa oraz węzeł żywienia, wzdłuż których przebiega droga wewnętrzna. Ważną determinantą w projekcie stał się zrównoważony rozwój i dążenie do spełnienie standardów budownictwa pasywnego. Pojęcia, które zdefiniowały model kampusu to: nauka, sport i zdrowie, przyjaźń, przyroda i energia. Użyte w projekcie materiały elewacyjne to ceramika, drewno i kamień. Całość założenia, czyli architektura oraz część krajobrazowa ściśle się przenikają, tworząc uzupełniającą się całość.

Inwestycja: Kampus dydaktyczno-sportowy w Baranowie

Inwestor: Gmina Baranów

Lokalizacja: Baranów, ul. Orlika (wielkopolskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 17 633 m2, powierzchnia zabudowy: 4 458 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Nagrody: W przeprowadzonym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kampusu Pracownia Projektowa F-11 zajęła II miejsce. Nagrodę przyznano przede wszystkim za sposób ukształtowania kompozycji brył o zmiennych gabarytach, które stworzyły przyjazną skalę dla przyszłych użytkowników kompleksu, plastyczny wyraz zaproponowanych elewacji, uporządkowany układ funkcjonalny oraz wprowadzenie wertykalnego detalu architektonicznego o zmiennym rytmie.