Rewitalizacja Placu Centralnego i Alei Róż w Nowej Hucie

W ramach konkursu na zagospodarowanie terenu Placu Centralnego w Nowej Hucie, Pracownia przedstawiła koncepcję opartą na udrożnieniu jego wnętrza i zintegrowaniu go w jedną, spójną całość. W zamierzeniu przestrzeń ma być dostępna tylko dla pieszych, a cały ruch samochodowy i tramwajowy został przeniesiony pod ziemię. Dzięki temu efektywna powierzchnia Placu Centralnego uległa zwiększeniu. W miejsce aut i linii tramwajowych na Placu pojawiła się zieleń oraz woda. Powierzchnię agory zbudowały szlachetne płyty betonowe i granit, których struktura i kolorystyka zależą od przeznaczenia. Lśniące ciągi dla pieszych, poprowadzone intuicyjnie, połączyły najczęściej uczęszczane miejsca. Wzdłuż nich rozlokowano meble miejskie. Na obrzeżach Placu, jako strefę tła, przewidziano miejsce dla drzew. Do przestrzeni wnętrza wprowadzono wodę w formie płaskiego, podłużnego i podświetlanego kanału, który przecina system komunikacji pieszej.

Inwestycja: Rewitalizacja Placu Centralnego i Alei Róż w Nowej Hucie

Inwestor: Gmina M. Kraków

Lokalizacja: Nowa Huta, gmina. M. Kraków

Zakres prac Pracowni: koncepcja