Nowy Rynek w Katowicach

W konkursie architektoniczno – urbanistycznym na opracowanie nowego rynku w Katowicach Pracownia przedstawiła koncepcję opartą o sieć placów miejskich, tworzących sekwencję miejsc urbanistycznych o zróżnicowanej funkcji i stylistyce estetycznej, kształtowanej przez nawierzchnię i małą architekturę. Lejtmotywem całej kompozycji jest kula, inspirowana ikoną katowickiej architektury – Spodkiem. Kula symbolizuje jednocześnie organiczne cząsteczki tworzące wspólną całość. Kulista forma uwydatnia dodatkowo zróżnicowanie przestrzenne całego założenia, które opracowano na wielu poziomach wysokościowych, wykorzystując formy wklęsłe i wypukłe.

Inwestycja: Przebudowa rynku w Katowicach

Inwestor: Gmina M. Katowice

Lokalizacja: Katowice

Zakres prac Pracowni: koncepcja