Centrum Kulturalno Sportowe Bilcza Park

Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców pobliskiej okolicy. Projekt zakłada budowę kompleksu sportowego do gry w golfa oraz tenisa ziemnego. Pole do gry w golfa zostało zaprojektowane na 6 dołków o różnej skali trudności, dodatkowo zaprojektowano pola – Driving Range do dalekich uderzeń oraz strefę minigolfa składającego się z 18-tu systemowych torów gry. W skład założenia wchodzi także budynek wielofunkcyjny, związany z obsługą powyższych obiektów sportowych. W ramach inwestycji powstanie scena z amfiteatrem mieszczącym 1000 osobową widownię, ogrody tematyczne, plac zabaw i elementy czynnej rekreacji.

Inwestycja: Budowa centrum kulturalno sportowego Bilcza Park
Inwestor: Miasto i Gmina Morawica
Lokalizacja: Bilcza (powiat kielecki)
Dane powierzchniowe: powierzchnia działek objętych inwestycją: 86 676 m2, powierzchnia zabudowy: 1 073 m2, powierzchnia utwardzona: 5 022,2 m2 powierzchnia amfiteatru (widownia + scena): 1 002,5 m2, korty tenisowe: 1 519, 6 m2
Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
Status: zakończono etap projektowy