Pijalnia Główna w Krynicy Zdroju

Projektowana modernizacja Pijalni Głównej obejmowała przebudowę i rozbudowę budynku wraz z jego adaptacją do funkcji kongresowo – wystawienniczych. W ramach inwestycji przewidziano budowę sali wielofunkcyjnej, termomodernizację, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uporządkowanie zieleni wewnątrz budynku, remont nawierzchni w otoczeniu obiektu i Glorietty Zdroju Głównego, a także budowę i przebudowę wewnętrznych instalacji oraz przyłączy. Wiodąca, lecznicza funkcja obiektu została zachowana. Inwestycja została zrealizowana przez Pracownię pod nadzorem konserwatora zabytków oraz w systemie „zaprojektuj i wybuduj” została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2017-2013.

Inwestycja: Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju

Inwestor: Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S. A

Lokalizacja: Krynica Zdrój, ul. Nowotarskiego (woj. małopolskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 10 117 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 3 657 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt oddany do użytkowania w roku 2014