Budynek Biurowy Centrum Badawczo-Rozwojowe Firmy Control Process S.A. w Krakowie

Rozbudowa istniejącej siedziby Control Process S. A. w Krakowie o nowy, 5-kondygnacyjny budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego, przeznaczony dla kadry techniczno-badawczej firmy wraz z zagospodarowaniem terenu, utworzeniem dodatkowego parkingu dla pracowników na sąsiedniej działce i budową nowych przyłączy mediów. W projekcie położono nacisk na funkcjonalność i nowoczesność budynku, tak aby odzwierciedlał on strategię działania firmy, opartą na jakości i innowacyjności.

Inwestycja: Budynek biurowy „Centrum Badawczo-Rozwojowe Control Process S. A.”

Inwestor: Control Process S. A.

Lokalizacja: Kraków, ul. Obrońców Modlina

Dane powierzchniowe: powierzchnia użytkowa budynku: 2 659 m2, kubatura budynku: 14 948 m3

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: w trakcie budowy