Muzeum Miejsce Pamięci w Sobiborze

W ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego Muzeum – „Miejsca Pamięci” na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Pracownia zaprojektowała budynek centrum dla zwiedzających, z przeznaczeniem pod stałą wystawę historyczną ilustrującą dzieje obozu oraz przedstawiła projekt zagospodarowania terenu, zabezpieczający mogiły z prochami ofiar i wytyczający historyczną ścieżkę (Szlak Pamięci), dokumentujący najważniejsze miejsca i ślady związane z funkcjonowaniem obozu zagłady.

Inwestycja: Muzeum „Miejsce Pamięci” w Sobiborze

Inwestor: Państwowe Muzeum na Majdanku

Lokalizacja: Sobibór (lubelskie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia użytkowa budynku centrum dla zwiedzających: 849 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja