Most w Biertowicach

Celem inwestycji była wymiana zniszczonych i zużytych elementów konstrukcyjnych, likwidacja filarów dawnego mostu, stanowiących przeszkodę dla przepływu wody w rzece Skawinka, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie obiektu oraz zapewnienie nośności obiektu mostowego na obciążenie klasy A. Most jest jednoprzęsłową, łukową konstrukcją z żelbetową płytą pomostu. Żelbetowe podpory zostały wykonane od podstaw. W przekroju poprzecznym występują dwie belki o stałej wysokości na całej długości. W moście występują poprzecznice podporowe, które są równoległe do linii podparcia oraz przęsłowe – prostopadłe do belek. Podpory mostu są posadowione bezpośrednio. Przyczółki są masywne, natomiast filar jest dwusłupowy na wspólnym fundamencie. Po obydwu stronach mostu przewidziano chodniki oraz betonowe bariery poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

Inwestycja: Modernizacja mostu na rzece Skawinka w Biertowicach

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: Biertowice, gmina Sułkowice (woj. małopolskie)

Dane powierzchniowe: długość całkowita obiektu: 46,75 m, szerokość całkowita obiektu: 9,80 m; wysokość obiektu: 15,00 m

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2015