Kładka Jesień na Zakopiance

Kładka „Jesień” (jedna z czterech kładek na Zakopiance przewidzianych przez Pracownię w ramach koncepcji „Cztery pory roku”) pełni funkcję bezkolizyjnego połączenia pieszego mieszkańców Jawornika z przystankami autobusowymi w stronę Krakowa i Myślenic, strefą przemysłową, zakładami pracy, placówkami usługowymi. Ustrój nośny obiektu stanowią dwie blachownice stalowe, a pomost płyta żelbetowa umieszczona pomiędzy blachownicami. W ramach projektu uwzględniono także przebudowę instalacji (sieci teletechnicznej w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, sieci energetycznej oraz kanalizacji deszczowej służącej odprowadzaniu wód opadowych z kładki) oraz montaż wind umieszczonych na końcach obiektu.

Inwestycja: Budowa kładki „Jesień” w miejscowości Jawornik na „Zakopiance”

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: Jawornik, gmina Myślenice (małopolskie)

Dane powierzchniowe: długość całkowita kładki: 57,15 m, szerokość całkowita pomostu: 9,32 m

Zakres prac Pracowni: koncepcja

Status: obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w roku 2015